Redakční rada

Nabídka akcí

Dokumenty strategického řízení obrany (2)

Účelné, hospodárné a efektivní strategické řízení obrany je podmíněno několika faktory. Ať už se jedná o znalosti, zkušenosti a dovednosti aktérů připravujících a přijímajících strategická rozhodnutí, či o správné nastavení procesů strategického řízení, je vždy zásadní vycházet z kva­ litních strategických, koncepčních, plánovacíchahodnotícíchdokumentů. Ambicí příspěvku je navrhnout hierarchii těchto dokumentů, jejich účel, vnitřní obsah a stanovit odpovědnost za jejich zpracování. Návrh vychází z analýzy současného stavu strategického řízení obrany (zákony a vnitřní předpisy), teorie strategického řízení a přístupů nejlepší praxe tvorby strategických a koncepčních dokumentů. Smyslem je poskytnout jeden z mnoha možných přístupů hierarchizace těchto dokumentů za účelem posílení účinnosti strategického řízení obrany.

Další informace

  • ročník: 2016
  • číslo: 2
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

plk. gšt. Ing. Miroslav Havelka, Ing. Josef Procházka, Ph.D.

Dokumenty strategického řízení obrany

Documents of Strategic Defence Management


Celý článek →

Plk. gšt. Ing. Miroslav HAVELKA, nar. 1975, vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově, obor řízení lidských zdrojů. V letech 2015–2016 absolvoval Kurz Generálního štábu. Po výkonu základních pozic u vojsk zastával štábní a řídící funkce na úrovni Ministerstva obrany České republiky a Generálního štábu Armády České republiky. Odborně se zaměřuje na oblast střednědobého a ročního plánování v podmínkách rezortu obrany.

20/05/206

Zanechat komentář