Redakční rada

Nabídka akcí

Legalita v činnosti vojenské policie při poskytování podpory hostitelskou zemí (2)

Článek se zabývá principem legality uplatňovaným při realizaci policejní ochrany vykonávané Vojenskou policii ve prospěch ozbrojených sil spojeneckých států Severoatlantické smlouvy při poskytování podpory hostitelskou zemí na území České republiky. Na základě analýzy současného stavu předmětné problematiky, zahrnující také ověření platné právní úpravy, jsou identifikována slabá místa v zabezpečení ochrany ozbrojených sil vysílajícího státu. V závěrečné kapitole jsou zpracovány návrhy pro diskusi odborníků nad vyhodnocením aktuální efektivity a komplexnosti úpravy působnosti Vojenské policie k provádění takové policejní ochrany.

Další informace

  • ročník: 2016
  • číslo: 3
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

Brig. gen. JUDr. Pavel Kříž, LL.M., Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D.

Legalita v činnosti vojenské policie při poskytování podpory hostitelskou zemí

The Legality of the Military Police Activities by Granting Aid as a Host Nation Support Operation


 Odkaz na celý článek →

Brig. gen. JUDr. Pavel Kříž, LL.M. Narozen 1978. Od roku 2015 zastává pozici náčelníka Vojenské policie. Absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (obor právo a právní věda) a právnické fakulty E. M. Arndt Universität Greifswald v SRN. V roce 2003 úspěšně obhájil rigorózní práci a získal titul JUDr. na Západočeské univerzitě v Plzni. Specializuje se na právní specifika služebního poměru.

05/09/2016

Zanechat komentář