Redakční rada

Nabídka akcí

Příspěvek předkládá a diskutuje postup integrovaného managementu rizika obecně využitelného při posuzování rizikovosti jakýchkoliv vojenských aktivit. Management rizika představuje současně významný proaktivní nástroj pro efektivní zajištění bezpečnosti prostředí. Úroveň bezpečnosti prostředí naopak determinuje požadavky na transformaci ozbrojených sil, neboť v tomto procesu sehrává jednu z klíčových rolí. Ve stručnosti jsou popsány jednotlivé fáze integrovaného managementu rizika, který by měl být v moderních armádách aplikován nejen na úrovni vojenských útvarů a zařízení, nýbrž i při posuzování bezpečnosti v rámci akvizic misí a regionů. Při akceptaci principu subsidiarity je takto pojatá implementace managementu rizika bází zajištění globální bezpečnosti.

Další informace

  • ročník: 2008
  • číslo: 4
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Prof. Ing. František Božek, CSc., nar. 1950, VŠCHT Pardubice, pracoval ve Výzkumném ústavu makromolekulární chemie v Brně, 1979-2004 zaměstnán na VVŠ PV Vyškov, v roce 2002 byl jmenován profesorem v oboru ochrana vojsk a obyvatelstva. Po transformaci vojenského školství je od roku 2004 zaměstnancem Univerzity obrany a od roku 2005 také MZLU v Brně. Věnuje se problematice environmentální bezpečnosti, s orientací na odpadové hospodářství, proaktivní nástroje environmentální politiky a management rizik. Výsledky vědecké práce publikuje v tuzemsku i zahraničí. Je členem vědeckých a oborových rad, řady zahraničních odborných a vědeckých společností, pracovních skupin NATO/ETWG, NATO/EPWG a účastníkem pilotních studií NATO a U.S. EPA.

25/05/2009

Zanechat komentář