Redakční rada

Nabídka akcí

Nakládání s nepotřebným vojenským materiálem

V souvislosti s realizací „Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky, přepracovanou na změněný zdrojový rámec" (dále Koncepce) nabyla zcela nového významu oblast nakládání s nepotřebným majetkem. Cílem v této oblasti je dosáhnout jeho nejrychlejšího převodu hospodárným, bezpečným, transparentním způsobem a zamezit vynakládání tzv. „utopených" nákladů na jeho udržování, skladování, střežení.

Další informace

  • ročník: 2007
  • číslo: 3
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

 Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Ing. Václav Kostelník, CSc., (plk. v zál.) nar. 1953, VVVTŠ Martin, postgraduální studium VA Brno, 1988 obhajoba dizertační práce ve vědním oboru operační a bojové použití druhů vojsk, týlové a technické zabezpečení. Doplňující vzdělání: 1998 kurz pro přípravu osob ve strukturách NATO; 2002 Správa státního majetku u Bankovního institutu VŠ; 2005 Universální vzdělávací blok u Institutu stání správy Úřadu vlády ČR; 2006-2007 Základy práva pro veřejnou správu na Právnické fakultě UK. Vykonával řadu velitelských, technických a odborných funkcí v ženijním technickém učilišti, na stupni útvar, ženijní svazek a opravárenská základna. V letech 1991 až 2000 náčelník Ústřední ženijní základny, 2000 až 2002 vedoucí oddělení Úřadu ekonomické kontroly MO. Od roku 2003 pracuje jako vedoucí oddělení movitého majetku odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem SE MO.

20/07/2007

Zanechat komentář