Redakční rada

Nabídka akcí

Potřebuje rezort MO systém řízení rizik?

Vytvoření systému řízení rizik je jedním z úkolů, který stanovilo vedení Ministerstva obrany pro letošní rok. Vytvoření tohoto systému bylo dokonce prezentováno jako významný úkol v jednom z článků v tisku. Ve své práci chci přinést jiný pohled na problematiku risk managementu a možnosti jeho využití v rezortu MO. Další část článku je zaměřena na změny, které jsou v současné době připravovány v procesech plánování činnosti a rozvoje rezortu MO.

Další informace

  • ročník: 2007
  • číslo: Mimořádné číslo
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

 Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Ing. Rudolf Rak (pplk. v.z.), nar. 1957. absolvoval Vojenskou akademii Brno, Fakultu velitelsko-štábní. Byl zaměstnancem Ústavu obranných studií Armády České republiky, příslušníkem pedagogického sboru Vojenské akademie v Brně a pracovníkem sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany ČR. Šest měsíců pracoval v česko-americkém expertním týmu zabývající se modelem řízení obranných zdrojů (DRMM - Defence Resources Management Model), absolvoval kurz řízení obranných zdrojů, organizovaný Naval Postgraduate School (USA). V létě 2007 odešel z rezortu MO.

01/09/2007

Zanechat komentář