Redakční rada

Nabídka akcí

Profesionální, nebo profesionalizovaný poddůstojnický sbor?

Z Doktríny Armády České republiky vyplývá, že vedení vojenských operací je hlavním úkolem AČR. Vojenské operace představují základní způsob koncentrovaného a koordinovaného použití ozbrojených sil v daném prostoru a čase. AČR se na jejich realizaci může podílet v rozsahu rozhodnutí orgánů politicko-strategické úrovně řízení. Vojenské operace se mohou uskutečňovat v době míru, krize nebo války a jejich charakter je ovlivňován zejména bezpečnostním prostředím, ve kterém probíhají. Poddůstojnický sbor se v posledních desetiletích stal jedním z nejdůležitějších řídících i výkonných prvků při vedení vojenských operací. Kvalita a připravenost poddůstojnického sboru je základem úspěchu nebo neúspěchu jednotek, a tím i celé operace.

Další informace

  • ročník: 2008
  • číslo: 2
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Prap. Dušan Rovenský, nar. 1977, je v činné službě od roku 1996. Prošel základními výkonnými (starší průzkumník), velitelskými (velitel družstva, velitel čety) a štábními (pracovník štábu na stupni prapor, brigáda, operační velitelství) funkcemi. V roce 2003-2004 absolvoval U.S. Army Sergeants Major Academy ve Fort Bliss. V roce 2002 se zúčastnil zahraniční operace v Kuvajtu a v roce 2006 v Iráku. V současné době působí ve funkci vrchního praporčíka velitelství sil podpory a výcviku ve Staré Boleslavi.

23/05/2008

Zanechat komentář