Redakční rada

Nabídka akcí

Řízení rizik jako podpora rozhodovacího procesu v resortu Ministerstva obrany (2)

Článek pojednává o procesu řízení rizik zavedeném v roce 2015 na základě nedůsledné implementace zákona č. 320/2001 Sbírky. Autoři popisují, jak dospět k identifikaci rizika a jeho analýze s využitím identifikace a analýzy aktiv a následně i hrozeb vzhledem k jejich vlivu na aktiva. Ukazují přístup k definování rizik u cílů 2 a 1. úrovně rezortu Ministerstva obrany s využitím posunutí rizika a agregace závislých rizik. Popisují použití výstupů procesu řízení rizik při rozhodování manažerů cílů v procesu střednědobého plánování a procesu ročního plánování rezortu Ministerstva obrany s vazbou na změny v těchto procesech.

Další informace

  • ročník: 2016
  • číslo: 1
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D., Ing. Milan Crhák

Řízení rizik jako podpora rozhodovacího procesu v resortu Ministerstva obrany

Risk Management as a Support of Decision-Making Process in Ministry of Defence Sector


Celý článek →→

Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D., narozen 1964. V současnosti působí na Univerzitě obrany. Absolvent Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, v roce 2007 na Univerzitě obrany úspěšně dokončil postgraduální studium. Specializuje se na oblast projektového řízení, řízení projektových programů a portfolií. Je spoluautorem 2 monografií a řady odborných článků z uvedené oblasti v domácích i zahraničních časopisech.

28/08/2018

Zanechat komentář