Redakční rada

Nabídka akcí

Systém ekonomického zabezpečení obrany v cílech a instrumentáriu hospodářské politiky státu

Obsahem článku je rámcové vymezení cílů a nástrojů hospodářské politiky v systému ekonomického zabezpečení obrany. Po objasnění logických souvislostí a určujících principů v uvedeném systému se autorka pokusila zodpovědět otázku optimalizace procesů ekonomického zabezpečení obrany v návaznosti na obrannou průmyslovou politiku státu. Poukazuje zde rovněž na možná úskalí související s případným zaváděním těchto přístupů a metod do praxe rezortu obrany.

Další informace

  • ročník: 2007
  • číslo: Mimořádné číslo
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

 Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Ing. Eva Jílková, nar. 1974, v roce 1998 absolvovala vysokoškolské studium na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově, jako student civilního studia v oboru obchodní činnost a finanční podnikání. V současné době pracuje jako odborný asistent na katedře ekonomie, Fakulty ekonomiky a managementu UO Brno. Externě studuje doktorský studijní program, kde se zaměřuje na otázky obranné politiky státu jako součásti hospodářské politiky.

01/09/2007

Zanechat komentář