Redakční rada

Nabídka akcí

Poslední generace chemických zbraní

Práce stručně shrnuje rozvoj chemických zbraní (CHZ) od svého vzniku do současného období. Pozornost je soustředěna zejména na období posledních tří dekád, kdy byly vyvinuty CHZ poslední, třetí generace, charakterizované přechodem k binárním recepturám nových supertoxických bojových chemických látek (BCHL) se zvýšenými bojovými vlastnostmi, zejména pak optimální těkavostí a perzistencí, ztížením detekce a snížením ochranných vlastností individuálních protichemických prostředků, absencí antidot a specifických léčiv. Podrobněji jsou popsány výsledky sovětského projektu Foliant, který vedl k vývoji a testování nových BCHL v rámci programu Novičok (Newcomer).

Další informace

  • ročník: 2008
  • číslo: 4
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Prof. Ing. Emil Halámek, CSc. (pplk. v zál.), nar. 1949, po absolvování SPŠCH Brno v roce 1968 studoval na Vojenské akademii v Brně obor chemické inženýrství. Po absolvování v roce 1973 nastoupil na VVŠ PV ve Vyškově. Postupně vykonával funkce odborného asistenta, staršího učitele, náčelníka skupiny a vedoucího katedry. V roce 1994 garantoval v Edgewoodském Arsenálu, MA, přezkušování čs. chemické průzkumné techniky z první války v Perském zálivu. V současné době je akademickým pracovníkem oddělení ochrany proti chemickým zbraním Ústavu OPZHN UO, přednáší předmět bojové chemické látky a vojenská toxikologie.

21/11/2008

Zanechat komentář