Redakční rada

Nabídka akcí

Armáda České republiky a participace na poskytování humanitární pomoci (2)

Příspěvek se zabývá problematikou poskytování humanitární pomoci. Analyzuje právní a sociální prostředí poskytování humanitární pomoci Armádou České republiky. Charakterizuje formy nestátních neziskových organizací působících v České republice, se kterými Armáda České republiky při poskytování humanitární pomoci může spolupracovat. Zabývá se specifiky poskytování pomoci a záchrany, zvláště příslušníků církví a náboženských skupin působících v rámci České republiky. V článku je také přehled vybraných církví s jejich stručnými charakteristikami.

Další informace

  • ročník: 2013
  • číslo: 3
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

 

Major Ing. Jan Kyselák, Ph.D., Ing. Zdeněk Procházka
Armáda České republiky a participace na poskytování humanitární pomoci ve specifických případech
The Army of the Czech Republic and its Share in Providing Humanitarian Aid in Specific Cases

KYSELÁK, Jan, PROCHÁZKA, Zdeněk, Armáda České republiky a participace na poskytování humanitární pomoci ve specifických případech, Vojenské rozhledy, 2013, roč. 22 (54), č. 3, s. 52–66, ISSN 1210-3292


Celý článek →Celý článek →
Ing. Zdeněk Procházka (pplk. v zál.), nar. 1956, absolvent Vojenské vysoké technické školy Liptovský Mikuláš oboru inženýr provozu a Vojenské akademie Brno obor velitelsko-štábní. Do konce listopadu 2012 pracovník ministerstva vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (MV GŘ HZS ČR), odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení, kde se zaobíral zejména oblastí nouzového přežití, humanitární pomocí, evakuací a spoluprací s nevládními organizacemi. Publikuje v periodiku Hasičského záchranného sboru, časopis 112.

23/07/2013

Zanechat komentář