Redakční rada

Nabídka akcí

V přísném slova smyslu skoro všechny války v dějinách lidstva byly asymetrické. Válka je vlastně permanentní asymetrie. Nicméně asymetrické války se často chápou a vysvětlují jako něco nové, jako jev patřící „jen" k dnešní realitě světa. Pravděpodobně pojem „asymetrická válka" postupně získal jiný obsah, funkční smysl a význam, jinou konkrétně-historickou determinovanost. Při běžném používání se totiž velmi často podstata a účel tohoto pojmu zaměňuje.

Další informace

  • ročník: 2007
  • číslo: 3
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

 Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Doc. dr. Štefan Volner, CSc., nar. 1952, Vysoká vojenská pedagogická škola v Bratislavě (1976), kde později působil i jako pedagog. V listopadu 2004 obhájil na Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů Univerzity Matěje Bély habilitační přednášku a získal vědecko-pedagogickou hodnost docenta. V posledních letech se věnuje otázkám geopolitiky se zaměřením na politické a bezpečnostní systémy a politickou futurologii. Je autorem pěti knih, zvláště je třeba uvést publikace Geopolitika pre 21. storočie, Nova geopolitika, Nova teoria bezpečnosti. V současné době pracuje na FPV a MV Univerzity Matěje Bély v Banské Bystrici. Mimo jiné je i členem vědecké rady Ústavu strategických studií Univerzity obrany v Brně.

20/07/2007

Nejnovější od Volner Štefan

Zanechat komentář