Redakční rada

Nabídka akcí

EBAO – přístup jak řídit budoucí operace NATO

V současnosti má řešení krizí komplexnější charakter. Buď přímo, nebo nepřímo působí v prostoru krizí mimo NATO řada dalších mezinárodních a nevládních organizací. Navíc některé státy, byť jsou členy některé z přítomných mezinárodních organizací, působí ve stejném prostoru nezávisle. Na posledním summitu představitelů členských států NATO v Rize bylo zkonstatováno, že čistě vojenské aktivity nemohou vyřešit krizi nebo nouzovou situaci komplexně. Proto v závěrečné deklaraci představitelé členských států NATO stanovili, že NATO musí zlepšit praktickou spolupráci s ostatními aktéry (dále NNAs) [1] a být schopné přispět do tzv.comprehensive approach. Pod tímto pojmem je chápáno společné úsilí všech aktérů (mezinárodního společenství) podílejících se na řešení krize v daném prostoru. Tento přístup ovlivní současný způsob vedení vojenských aktivit. V praxi to bude znamenat, že vojenští velitelé a jejich štáby budou muset v procesu plánování, vedení a hodnocení vojenských aktivit vzít v úvahu jejich dopady na ostatní oblasti řešení krize. Zejména půjde o ekonomickou a sociální oblast a lze předpokládat dopady i na diplomatické úsilí. Reakcí na uvedené závěry bylo představení koncepce Effect Based Approach to Operations (EBAO) [2] strategickými veliteli NATO, SACEUR a SACT [3]. Cílem EBAO je vytvořit takové mechanismy, které umožní plánovat, vést a hodnotit vojenské aktivity z hlediska účinku.

Další informace

  • ročník: 2008
  • číslo: 2
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Podplukovník Ing. Jaroslav Moravčík, nar. 1963, VVTŠ v Liptovském Mikuláši (SR), do roku 2000 vykonával velitelské a řídící spojařské funkce u spojovacího praporu a štábu mechanizovaného svazku. V letech 2000-2006 vykonával funkci vedoucího staršího důstojníka-specialisty na GŠ AČR se zaměřením na informační operace, psychologické operace a civilně-vojenskou spolupráci. Od roku 2006 do 2009 působil na Vrchním velitelství aliance pro transformaci (SACT HQ), kde se zabývá problematikou rozvoje civilně-vojenské spolupráce. V současnosti zastává funkci zástupce vedoucího oddělení ročního plánování SPS MO. Pro ÚSS VA Brno zpracoval dílčí studii pod názvem „Informační operace Armády České republiky". Je autorem několika článků o informačních, psychologických operacích a Effect Based Approach to Operations, které byly publikovány ve Vojenských rozhledech.

12/07/2010

Zanechat komentář