Redakční rada

Nabídka akcí

„Nepříznivé trendy vývoje v nestabilních regionech na periferii euroatlantického prostoru a v jeho okolí představují natolik významnou bezpečnostní hrozbu, že podíl ČR na její eliminaci se nemůže zužovat pouze na poskytování ekonomické a humanitární pomoci a diplomatické aktivity. V souladu s jedním ze základních principů Bezpečnostní strategie ČR, kterým je cestou aktivního zapojení mimo území ČR preventivně předejít možnosti přímého ohrožení území ČR, se proto budou ozbrojené síly ČR nadále zapojovat do mírových a humanitárních operací v euroatlantickém prostoru a jeho bezprostředním okolí." „Účast AČR v operacích mimo území České republiky se stává jednou z nejvýznamnějších a současně nejnákladnějších činností z hlediska finančních, materiálových a lidských zdrojů a organizačních nároků.

Další informace

  • ročník: 2007
  • číslo: 2
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

 Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Brigádní generál Ing. Jaromír Zůna, MSc., Ph.D., nar. 1960, je absolventem Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově. V průběhu služby vykonával řadu funkcí na taktickém, operačním a strategickém stupni velení v AČR i v zahraničí, z toho 22 let ve funkcích velitele, zástupce velitele, náčelníka štábu a zástupce náčelníka štábu. Mezi jinými působil na VVŠ PV ve Vyškově, VA Vyškov, silách územní obrany, silách podpory a výcviku, Velitelství výcviku – Vojenské akademii ve Vyškově, Generálním štábu AČR, U.S. Army TRADOC, NATO Joint Force Training Centre Bydgoszcz v Polsku a misích IFOR, SFOR. V rámci své kariérové přípravy, mimo jiných, absolvoval U.S. Army Infantry School ve Ft. Benning, U.S. Army Command General and Staff College ve Ft. Leavenworth, National Defence University ve Washingtonu a Joint Forces Staff College v Norfolku. V současné době vykonává funkci ředitele Agentury logistiky AČR. V publikační činnosti se převážně věnuje následujícím tématům: příprava personálu, výcvik, mnohonárodní operace a mise OSN, EU, OBSE a NATO, bezpečnostní problematika a výstavba sil.

26/11/2014

Zanechat komentář