Operační manévrující skupina – cesta k vítězství ve válce mezi Východem a Západem (2)

Cílem článku je připomenout myšlenky válečných (vojenských) stratégů o způsobu vedení vojenských operací v době studené války a představit problematiku operačně manévrujících skupin. Jejich použití představovalo nové koncepční pojetí útočných operací, vedených vysoce mobilními uskupeními vojsk Varšavské smlouvy v období sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Na základě analýzy a komparace historických pramenů je zde předložen soubor informací a poznatků ze sféry vojenského umění a rovněž poskytnut komplexnější pohled na taktické, operační a strategické souvislosti vedení útočných operací na evropském bojišti. Jejich dopady měly zásadní význam i pro způsob přípravy vojsk a vzdělávání vojenských důstojníků v bývalém režimu.

Další informace

  • ročník: 2018
  • číslo: 2
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

Ján Spišák, Zdeněk Petráš

Operační manévrující skupina – cesta k vítězství ve válce mezi Východem a Západem

Operational Maneuvering Group – a Way to Victory in War between East and West


 Celý článek →→

Plukovník gšt. Ing. Zdeněk Petráš, Ph.D., v současné době působí jako starší vedoucí vědecký pracovník u Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií v Brně. Je absolventem VVŠ PV ve Vyškově. Kurz generálního štábu absolvoval v letech 2007 – 2008 na francouzské vojenské škole v Paříži (Collègue Interarmée de Défense), kde rovněž studoval na Université Panthéon-Assas Paris. Působil řadu let na Generálním štábu AČR a v mezinárodních vojenských strukturách. Ve své práci se zabývá problematikou vztahů mezi NATO a EU v oblasti obranného plánování a rozvoje vojenských schopností.

28/08/2018

Zanechat komentář