Redakční rada

Nabídka akcí

Použití kolových a pásových bojových vozidel v operacích (2)

Příspěvek se zabývá problematikou úkolových uskupení ve dvou rovinách. V první – jako deklarací možností vyčlenění sil a prostředků Armády české republiky (AČR) v soudobých a budoucích operacích. V rovině druhé – jako o uskupení sil a prostředků vyžádaného speciálním úkolem (cílem), kterého není schopna organická nebo posílená jednotka. Další kategorií, která se v posledním období objevuje v teoriích řešících nasazení sil a prostředků AČR v budoucích operacích, jsou tzv. „bojové týmy“. Příspěvek podává názor na pojem „bojový tým“. Dále příspěvek řeší možnosti součinnosti pásových a kolových bojových vozidel při plnění taktických úkolů. V této části příspěvku řeší autoři obecné možnosti součinnosti jednotek vyzbrojených pásovými a kolovými bojovými vozidly a možnosti plnění úkolů jednotek v atypických počtech, včetně možností využití výsadků na bojových vozidlech. Příspěvek je doplněn výsledky experimentálního cvičení.

Další informace

  • ročník: 2016
  • číslo: 3
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

Doc. Ing. Zdeněk FLASAR, CSc., Mjr. Ing. Jan Drozd

Použití kolových a pásových bojových vozidel v operacích

Wheeled and Tracked Combat Vehicles Usage in Operations


 Celý článek →

Doc. Ing. Zdeněk FLASAR, CSc., narozen 3. září 1955. VVŠ PV (vysokoškolské magisterské vzdělání), Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska (1980). VVŠ PV (vysokoškolské doktorské vzdělání), Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska, (1997). V roce 2003 jmenován docentem. Mezi lety 1975 až 1983 vykonával různé velitelské funkce většinou na úrovni praporu. Hlavní oblastí odborných zájmů je příprava příslušníků AČR – taktika a metodika přípravy velitelů, příslušníků štábů a vojsk.

05/09/2016

Zanechat komentář