Redakční rada

Nabídka akcí

Schopnost CBRN EOD jako aktuální výzva pro chemické vojsko AČR (2)

Příspěvek pojednává o schopnosti CBRN EOD, která představuje jednu z nově rozvíjených oblastí v rámci působnosti chemického vojska AČR. Popisuje ji v kontextu operačního použití chemického vojska, uvádí variantu úkolového uskupení pro plnění operace CBRN EOD a zmiňuje základní operačně-taktické požadavky k zajištění bezpečné činnosti v místě plnění úkolu. Podtrhuje význam společné přípravy a interoperability mezi přispívajícími jednotkami. Článek vychází z dostupných aliančních písemných zdrojů, národních postupů a odbor­ných názorů zainteresovaných osob.

Další informace

  • ročník: 2015
  • číslo: 2
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

 

nadporučík Ing. Radim Zahradníček plukovník doc. Ing. Zdeněk Skaličan, CSc.
Schopnost CBRN EOD jako aktuální výzva pro chemické vojsko AČR
CBRN EOD capability as a current challenge for Czech Armed Forces Chemical Corp

Zahradniček, Radek, Skaličan Zdeněk, Schopnost CBRN EOD jako aktuální výzva pro chemické vojsko AČR, Vojenské rozhledy, 2015, roč. 24 (56), č. 2, s. 72–82, ISSN 1210-3292 (tištěná verze), ISSN 2336-2995 (on-line), dostupné z www.vojenskerozhledy.cz.


Celý článek →→

Plukovník doc. Ing. Zdeněk Skaličan, CSc., narozen 1960, VVŠ PV Vyškov (1983), vědecká příprava (1994). V r. 2000 obhájil habilitační práci a byl jmenován docentem na VVŠ PV ve Vyškově v oboru ochrana vojska a obyvatelstva. Prošel funkcí velitele čety na vysoké škole. V roce 1985 byl přijat na místo asistenta na katedře chemického vojska a speciální chemie VVŠ PV. Postupně prošel funkcemi asistenta, staršího učitele, vedoucího skupiny, zástupce vedoucího katedry chemického vojska na VVŠ PV Vyškov a zástupce ředitele Ústavu OPZHN Univerzity obrany Brno. V současnosti je zařazen na systemizované místo ředitele Ústavu OPZHN. Jeho pedagogická a vědecká specializace je zaměřena do oblasti detekce vojensky významných toxických sloučenin, dekontaminace a do oblasti použití jednotek a útvarů chemického vojska.

12/05/2015

Zanechat komentář