Redakční rada

Nabídka akcí

Vybrané aspekty rozvoje zpravodajských oborů v podmínkách strategické vojenské zpravodajské služby

Vojenské zpravodajství prošlo v několika málo letech poměrně zásadními proměnami. Rozhodujícími byl vznik nových legislativních podmínek jeho existence, úprava zpravodajské činnosti a rozšíření parlamentní kontroly na rozvědnou složku. K uvedeným změnám se však váží i jiné, které představují nikoli pouze reakci na změnu zákonů a organizační struktury. Za nejvýznamnější je nutno považovat postupné hledání takového modelu fungování zpravodajské činnosti služby, který by byl odrazem změněných geopolitických podmínek, a od nich se odvíjejících změn mezinárodně-politické a bezpečnostní situace v euroatlantickém prostoru.

Další informace

  • ročník: 2007
  • číslo: 4
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

 

Plukovník gšt. Mgr. Ing. Libor Kutěj, Ph.D., narozen 1967. Od roku 1992 pracuje ve státobezpečnostních složkách, nejprve v rámci Ministerstva vnitra, a od roku 1996 Ministerstva obrany v Praze. V letech 2009 - 2012 působil ve funkci přidělence obrany Velvyslanectví ČR v Izraeli. V období let 2012 - 2015 zastával funkci ředitele odboru vojenské diplomacie. V letech 2015 – 2019 vykonával funkci přidělence obrany Velvyslanectví ČR v Jordánsku. Od 1. 2. 2019 je vedoucím Katedry zpravodajského zabezpečení Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně. V přednáškové a publikační činnosti se zaměřuje na zpravodajskou problematiku a politicko-vojenské a bezpečnostní souvislosti v regionech Blízkého východu a východní a jihovýchodní Asie.

10/09/2019

Zanechat komentář