Redakční rada

Nabídka akcí

Ženijní aspekty související s tvorbou doktríny „Použití pozemních sil v operacích“ (2)

Cílem článku je: charakterizovat některé aspekty spojené s tvorbou doktríny „Použití pozemních sil v operacích" z pohledu zpracovatelů za ženijní vojsko; uvést požadavky na rozsah a obsah textu doktríny vyplývající z dosažené úrovně poznání základních aliančních dokumentů zabývajících se ženijní problematikou, jako jsou např. MC 0560, AJP-3-12(A), ATP-52(B), včetně názvosloví; vyvolat diskuzi v rámci odborné veřejnosti AČR k otázkám, které v této souvislosti vystupují do popředí, jsou nejen pro ženijní vojsko aktuální a na které je nutné hledat odpovědi, dohodnout se na způsobu jejich řešení, obsahu, rozsahu a formě zapracování do textu doktríny.

Další informace

  • ročník: 2011
  • číslo: 3
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

 

Doc. Ing. Jaroslav Zelený, CSc., Ing. Jan Mazal, CSc.
Ženijní aspekty související s tvorbou doktríny „Použití pozemních sil v operacích"

Engineering Aspects of Doctrine "Deployment of Ground Forces in Operations"

 


 Celý článek →→

Ing. Jan Mazal, CSc. (plk.v.v.), nar. 1951, velitelské a štábní funkce v ženijním vojsku a v rámci AČR. Od r. 2007 pracuje jako odborný asistent na katedře řízení ženijního zabezpečení boje Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany. V roce 1993 obhájil kandidátskou disertační práci. Je členem celoarmádních pracovních skupin, zabývajících se v rámci ženijního vojska problematikou C-IED a NEC. V rámci své vědecko-pedagogické činnosti se dále zaměřuje zejména na problematiku ženijního zpravodajství a průzkumu, přípravy specialistů a jednotek ženijního vojska, simulačních a trenažérových technologií. V těchto oblastech je také autorem či spoluautorem odborných přednášek a publikací.

12/07/2011

Zanechat komentář