Redakční rada

Nabídka akcí

Chování lze charakterizovat jako souhrn činností jednotlivce, jež jsou patrné zvnějšku a vyjadřují reakce organismu na vnější nebo vnitřní podněty. Sociální chování je chování, při kterém jedinec bere v úvahu existenci jiných sociálních subjektů a současně toto chování má pro jiné osoby určitý význam. Chování podmiňuje lidská psychika a zároveň je výsledkem působení řady sociálních jevů. V následujícím článku je pozornost věnována hlavním normativním systémům, které ovlivňují chování vojáků jako specifického sociálního útvaru resp. profesní skupiny, jejich vzájemnému vztahu a vazbám.

Další informace

  • ročník: 2007
  • číslo: 1
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

 Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Mgr. Gabriela Mužíková, nar. 1978, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor právo a právní věda, v roce 2001 působila jako pedagog na Právní akademii a Vyšší odborné škole právní v Liberci v oboru právo a personální řízení. Od roku 2002 do roku 2003 vykonávala funkci vyššího staršího důstojníka-specialisty sekce perspektivního plánování GŠ. Od roku 2004 správní rada sekce personální MO.

26/01/2007

Zanechat komentář