Redakční rada

Nabídka akcí

Vojenské archivnictví v Čechách

Archivnictví lze charakterizovat „jako obor lidské činnosti zaměřený na péči o archiválie jako součásti národního kulturního dědictví a plnící funkce správní, informační, vědecké a kulturní". Přičemž archiválie je takový záznam, který byl ve veřejném zájmu vybrán k trvalému uchování a vzat do evidence archiválií. Vojenské archivnictví jako obor lidské činnosti prošlo v minulosti složitým vývojem a vzhledem ke stanoveným prioritám v rámci AČR nebude tomu jinak ani v budoucnu.

Další informace

  • ročník: 2008
  • číslo: 1
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

PhDr. Július Baláž, CSc., nar. 1959, v roce 1982 absolvoval FF UK v Praze, obor historie. Od roku 1990 pracovník Vojenského historického archivu v Praze. V roce  1991 ukončil externí aspiranturu obhajobou dizertační práce na FF UK v Praze. Specializoval se na národnostní problematiku v Československu. Ve Vojenském historickém archivu se specializuje na období druhé světové války a druhého československého odboje. Od roku 1996 zastává funkci ředitele Vojenského historického archivu.

31/01/2008

Zanechat komentář