Redakční rada

Nabídka akcí

Modelování systému technického vybavení ozbrojených sil Polské republiky (teoretická východiska)

Název Polská armáda (polsky Wojsko Polskie, zkratka WP) se užívá již od 19. století. Je to armáda s dlouholetou tradicí, od r. 1999 je součástí spojeneckých sil NATO. Polské ozbrojené síly se mj. podílely na invazi do Iráku v r. 2003, účastní se mezinárodních mírových misí UNDOF, UNIFIL, SFOR, AFOR and KFOR. Polská armáda se skládá asi ze 140 tisíc aktivně sloužících vojáků, k nimž je ovšem třeba připočíst 450 tisíc příslušníků záloh. Je tvořena jak vojáky základní služby, jež slouží devět měsíců, tak vojáky z povolání. V roce 2006 představovali profesionální vojáci 60 % celkového počtu příslušníků armády, plně profesionální armáda má vzniknout nejpozději do roku 2012.

Další informace

  • ročník: 2007
  • číslo: 3
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

 Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Brig. gen. dr. Ing. Andrzej Szymonik, nar. 1952, Vysoká důstojnická škola spojovacích vojsk v Zegrzu, 1980-1983 studoval na Vojenské spojovací akademii v Sankt Peterburgu. Po návratu do Polska zastával funkce velitel praporu, náčelník štábu pluku, zástupce velitele 15. brigády podpory a velení v Sieradzu a v letech 1998-2004 této brigádě velel. Při výkonu služby u brigády zahájil a ukončil postgraduální studium z informatiky na Vysokém učení technickém na fakultě technické fyziky a aplikované matematiky v Lodži, v r. 2001 obhájil doktorskou práci na Vysokém učení technickém v Čenstochovské. 1998-2006 vykonával funkci zástupce velitele posádky ve Varšavě, v r. 2005 ukončil postgraduální studium v oblasti ekonomické bezpečnosti státu na Akademii národní obrany ve Varšavě. O roku 2006 pracuje na polském ministerstvu národní obrany, ve funkci ředitele odboru vědy a vojenského školství.

20/07/2007

Zanechat komentář