Redakční rada

Nabídka akcí

Organizační struktury v oblasti logistiky (2)

Smyslem organizačních struktur je definovat a efektivně plánovat lidskou činnost (jednotlivců i skupin), aby byly splněny zadané cíle. V Armádě České republiky musí organizační struktury zajišťovat splnění úkolů nejen na taktické úrovni, ale musí mít přímou návaznost na vyšší organizační celky. Musí být jasně definované jak horizontálně, tak vertikálně. Tento příspěvek se věnuje rozdílům struktur logistického a bezpečení praporů a brigády. Jde o srovnání kompetencí, zodpovědnosti v oblasti materiálového managementu, zabezpečení operací ap. Cílem článku je na základě tohoto porovnání navrhnout případné alternativní řešení, možný další vývoj organizačních struktur logistiky, včetně profesionální přípravy a dalšího vzdělávání pracovníků logistiky.

Další informace

  • ročník: 2013
  • číslo: 2
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Vědecký / Research

 

Kpt. Ing. Michal Zelenák, npor. Ing. Martin Čech
Organizační struktury v oblasti logistiky
Organizational Structures in the Field of Logistics

ZELENÁK, Michal, ČECH, Martin, Organizační struktury v oblasti logistiky, Vojenské rozhledy, 2013, roč. 22 (54), č. 2, s. 119–132, ISSN 1210-3292


 Celý článek →→

Nadporučík Ing. Martin Čech, nar. 1984, Univerzita obrany v Brně, působil ve velitelských a štábních funkcích u tankového praporu. Od roku 2006 sloužil u 73. tankového praporu jako velitel zásobovací čety, roty logistiky, náčelník zbrojní služby, náčelník pracoviště logistického zabezpečení personálu a nemovité infrastruktury 73. tankového praporu. Od roku 20112 slouží u 73. tankového praporu jako náčelník skupiny logistiky. Student kombinovaného doktorského studia na Univerzitě obrany v Brně, studijní obor vojenská logistika.

25/05/2013

Zanechat komentář