Redakční rada

Nabídka akcí

Příprava jednotek ozbrojených sil SR pro operace mezinárodního krizového managementu v kontextu lisabonské strategie NATO (2)

Článek na základě publikovaných informací a údajů analyzuje a vyhodnocuje některé procesy z oblasti přípravy a formování nových schopností jednotek Ozbrojených sil SR pro působení v podmínkách mezinárodního krizového managementu. V kontextu lisabonské strategie NATO STRATCON 2010 a programového prohlášení vlády SR z roku 2010 přibližuje plnění závazků Ozbrojených sil SR v této oblasti. Poukazuje na omezený zdrojový rámec rezortu obrany při zabezpečování těchto úloh. Důraz je položený na nové požadavky a priority v přípravě jednotek OS SR pro potřeby mezinárodního krizového managementu. Přibližuje změny v mandátu jejich působení a potřebu formování též nevojenských schopností v operacích, ve kterých jsou jednotky Ozbrojených sil SR nasazeny.

Další informace

  • ročník: 2011
  • číslo: 3
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

 

Doc. dr. Ladislav Lašček, CSc., Ing. Alojz Flachbart

Příprava jednotek ozbrojených sil SR pro operace mezinárodního krizového managementu v kontextu lisabonské strategie NATO

The Preparation of the Armed Forces of the SR for International Crisis Management Operations in the Context of NATO Lisbon Strategy

 


 Celá článek →→

Ing. Alojz Flachbart (pplk. v.v.), nar. 1953, po absolvování VVŠ TTZ v Žilině pracoval na ekonomických funkcích na stupních prapor, pluk a brigáda a posledních osm let jako ředitel Vojenského finančního úřadu. V letech 1985-1987 absolvoval postgraduální studium na VA Brno. Působí na katedře ekonomie, Fakulty ekonomiky managementu Univerzity obrany Brno, jako akademický pracovník ve skupině řízení finančních zdrojů. Publikuje v ČR i v zahraničí, hlavně v Maďarsku a na Slovensku, kde také absolvoval několik přednášek. Zabývá se otázkami managementu armád vyšegrádské čtyřky, systémy odměňování a finančně právní problematikou. Je řešitelem specifického výzkumu zaměřeného na otázky managementu armád V4.

12/07/2011

Zanechat komentář