Redakční rada

Nabídka akcí

Ministerští úředníci ČR a využívání sociálně vědních poznatků (3)

Článek se zabývá ministerskými úředníky České republiky. Na základě dotazníkového  výzkumu a hloubkových rozhovorů zkoumá roli sociálně vědních poznatků, které využívají ministerští úředníci. Na základě výsledků empirického výzkumu jsou vyvozovány komparativní závěry týkající se ministerstva obrany a dalších ministerstev.

Další informace

  • ročník: 2018
  • číslo: 2
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

František Ochrana, Arnošt Veselý, Martin Nekola, Blanka Tollarová

Ministerští úředníci ČR a využívání sociálně vědních poznatků
Ministry Officials of the Czech Republic and the Use of Social Scientific Knowledge


Celý článek →→

Mgr. Martin Nekola, Ph.D., narozen v roce 1978, Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV Univerzity Karlovy a Institut sociologických studií FSV. Je absolventem FSV UK (doktor veřejné politiky, 2011). V současné době působí jako akademický a výzkumný pracovník. Dlouhodobě se zabývá drogovou politikou a problematikou metodologie sociálních věd se zaměřením na metody policy analysis a evaluaci veřejných politik a programů. V letech 2007-2017 byl šéfredaktorem odborného časopisu Central European Journal of Public Policy. Působí také jako školitel a konzultant pro různé organizace veřejného sektoru v oblasti analýzy, tvorby a evaluace veřejných politik. Publikoval řadu odborných článků a knih.

13/06/2018

Zanechat komentář