Redakční rada

Nabídka akcí

Ministerští úředníci ČR a využívání sociálně vědních poznatků (4)

Článek se zabývá ministerskými úředníky České republiky. Na základě dotazníkového  výzkumu a hloubkových rozhovorů zkoumá roli sociálně vědních poznatků, které využívají ministerští úředníci. Na základě výsledků empirického výzkumu jsou vyvozovány komparativní závěry týkající se ministerstva obrany a dalších ministerstev.

Další informace

  • ročník: 2018
  • číslo: 2
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

{slider Autor a název článku}
František Ochrana, Arnošt Veselý, Martin Nekola, Blanka Tollarová

Ministerští úředníci ČR a využívání sociálně vědních poznatků
Ministry Officials of the Czech Republic and the Use of Social Scientific Knowledge


Celý článel →→

Mgr. Blanka Tollarová, Ph.D., narozena v roce 1974, Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV Univerzity Karlovy. Absolvovala doktorské studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (FSV UK). Zabývá se sociologií migrace a migrační politikou ČR. V letech 2010-2016 Působila jako odborná asistentka na Katedře řízení a supervize ve zdravotnických a sociálních organizacích Fakulty humanitních studií FHS UK, kde se věnovala studiu organizačních kultur, mocenských vztahů a manažerských strategií v sociálních službách a zdravotnictví. Nyní působí jako evaluátorka ve Fondu dalšího vzdělávání MPSV a věnuje se politice a praxi integrace migrantů v České republice. Publikovala odborné články (2 ve WoS), kapitoly v monografiích, zprávy z empirických výzkumů i metodiky.

13/06/2018

Zanechat komentář