Redakční rada

Nabídka akcí

Autonomie a self-instruction při studiu cizích jazyků

Problematika jazykového vzdělávání se dostává do popředí zájmu prakticky ve všech oblastech lidské činnosti. Článek představuje nové přístupy v oblasti studia cizích jazyků v podobě autonomie a self-instruction, čímž se snaží poskytnout jak vojenským, tak civilním odborníkům potřebný základ pro úvahy nad vývojovými směry v této velmi důležité a významné oblasti. V konkrétním úhlu pohledu se článek zabývá charakteristikou, významem a možnostmi využívání těchto přístupů. Každá metoda je podrobně rozebrána v souvislosti s dosahovanými cíli, typickými charakteristikami a možnostmi využití v jazykové praxi. Závěrem jsou zdůrazněny možnosti zvyšování celkové studijní efektivnosti.

Další informace

 • ročník: 2007
 • číslo: 2
 • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
 • typ článku: Ostatní / Other

 Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Kpt. Ing. Petra Vráblíková, Ph.D. nar. 1977, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (studijní obor účetnictví a finanční řízení podniku), studijní pobyt na Technical College Ede, Holandsko (1996), Université de Bretagne Sud, Francie (1999), International Teaching and Training Centre in Bournemouth, Velká Británie (2002). Při studiu pracovala na FÚ Soběslav (oddělení kontroly, majetkové daně), Silvi Nova CS, a.s. (překlady, tlumočení). SVŠ MO Komorní Hrádek - lektorka angličtiny (2001-2002). Po ukončení dvouletého nástavbového studia na ŠVS MO zde působí na funkci náčelníka skupiny jazykové přípravy francouzského jazyka.

25/05/2009

1 komentář

 • Odkaz Komentáře 10. 3. 2019 12:04 napsal(a) Karel Kozák

  Autonomie a self- instruction při studiu cizích jazyků
  Kpt. Ing. Petra Vráblíková, Ph.D.

  Článek v českém jazyce zaměřený na výuku cizích jazyků s využitím vědeckých metod. Definovány jsou základní pojmy v této oblasti: self-direction, self-directed learning. Obsahem je schopnost samostatně se učit. K tomu směřuje podrobný rozbor obsahu a činnosti, které vedou uživatele ke zkvalitnění studia jazyků. Krátce je uvedena ukázka z historie a významu znalostí cizích jazyků. Zařazena jsou jména a oblasti působení odborníků. Z článku je patrné, že existují velké názorové rozdíly.
  Obsah je vysoce teoretický, pomocí vědeckého postupu představuje výuku, kterou studenti běžně používají k vlastnímu studiu i bez teoretického zázemí. Může se využít jako návod pro studium. Pozornost je věnována novým technologiím a možnostem počítačů. Uvádí se rovněž okolnosti, které neumožňují tento způsob studia.
  K diskusi o terminologii:
  . Svoboda při studiu jazyků? Nebyla by lepší volnost? (str. 161)
  . Autonomní přístup ke studiu? Lépe metoda, kroky?
  …jedním z nejdůležitějších prvků je nezbytný vztah mezi self-instruction a rozvojem autonomie, nicméně v rámci určitých podmínek, self-instruction postupy učení mohou…Větu jedním z nejdůležitějších prvků je nezbytný vztah mezi self-instruction a rozvojem autonomie, nicméně v rámci určitých podmínek, self-instruction postupy učení mohou uvést podle češtiny. Příklad: NE self-instruction vzdělávání. (str.161).
  ANO vzdělávání s využitím self-instruction.

  Nahlásit

Zanechat komentář