Redakční rada

Nabídka akcí

Ekonomické zhodnocení možného zrušení Vojenské střední školy MO v Moravské Třebové (2)

V posledních letech se rezort obrany potýká se stále nižším rozpočtem, což může mít za následek kromě snižování platů vojáků i snižování jejich stavu včetně rušení celých vojenských útvarů. Jeden z úsporných návrhů počítá i s uzavřením poslední vojenské střední školy (VSŠ) v České republice. Autorky na základě zhodnocení výdajů, respektive nákladů a užitků, které jsou uvedeny v několika tabulkách, hodnotí zrušení VSŠ i přes krátkodobou úsporu z dlouhodobého hlediska spíše jako neefektivní.

Další informace

  • ročník: 2013
  • číslo: 1
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Vědecký / Research

 

Ing. Marie Poláchová, por. Ph.D., Bc. Petra Chovancová
Ekonomické zhodnocení možného zrušení Vojenské střední školy MO v Moravské Třebové

An Economic Evaluation of Abolishing MoD Military Secondary School at Moravská Třebová

POLÁCHOVÁ, Marie, CHOVANCOVÁ, Petra, Ekonomické zhodnocení možného zrušení Vojenské střední školy MO v Moravské Třebové, Vojenské rozhledy, 2013, roč. 22 (54), č. 1, s. 100-112, ISSN 2010-3292


 Celý článek →→

Por. Bc. Petra Chovancová, nar. 1990, Univerzita obrany - Fakulta ekonomiky a managementu (FEM), bakalářské studium 2009-2012, obor řízení kvality. V současné době pracuje jako mladší důstojník skupiny fi nančního zabezpečení osob ve Staré Boleslavi. Pokračuje ve studiu oboru řízení kvality v kombinované formě magisterského studia.

 24/01/2013

Zanechat komentář