Redakční rada

Nabídka akcí

Implementace e-learningu do výuky anglického jazyka v kurzu generálního štábu na Univerzitě obrany v Brně

Následující práce se zabývá implementací e-learningu do výuky anglického jazyka (AJ) v kurzu generálního štábu (KGŠ) na Ústavu operačně taktických studií (ÚOTS) Univerzity obrany (UO) v Brně. Příspěvek se zabývá výhodami případně nevýhodami používaných e-learningových materiálů a zmiňuje též nově připravované e-learningové soubory, které vznikají na základě analýzy potřeb jak studentů UO, tak i vojenských profesionálů Armády České Republiky (AČR) připravujících se vycestovat na zahraniční mise. Uvedené materiály budou rovněž používány při výuce anglického jazyka v KGŠ.

Další informace

  • ročník: 2008
  • číslo: 3
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Mgr. Jana Stodolová, nar. 1965, UJEP v Brně, ruština, angličtina, dějepis. Učila na Státní jazykové škole v Praze, na soukromém gymnáziu v Brně. V září 1996 nastoupila na IJP na Vojenské akademii v Brně a od té doby působí v rezortu MO jako vysokoškolská učitelka anglického jazyka. Absolvovala dva kurzy v USA zaměřené na metodiku výuky anglického jazyka a řadu kurzů zaměřených na vojenskou terminologii. Účastnila se také mnoha kurzů a seminářů organizovaných British Council. Podílela se na tvorbě několika vojenských terminologických slovníků, samostatně vydala Anglicko-český slovníček ke Command English, VA Brno 2000, a Základy anglické terminologie pozemních sil, AVIS, Praha 2001, Základy anglické vojenské terminologie do kapsy, AVIS, Praha 2005. Společně s PhDr. Bušinovou vydala interaktivní CD ROM s názvem Interaktivní cvičení z anglického jazyka pro úrovně STANAG 6001 SLP 2 a 2+, CJP, UO Brno 2007.

10/07/2008

Zanechat komentář