Redakční rada

Nabídka akcí

Integrace technologií do výuky jazyků na Univerzitě obrany (2)

Článek představuje případovou studii implementace informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky jazyků na Univerzitě obrany v Brně. Shrnuje pětileté zkušenosti nabyté při systematickém zavádění ICT do výuky angličtiny v Centru jazykové přípravy. Pojmenovává a zdůvodňuje postupné změny v metodách výuky angličtiny, které zavádění ICT provázejí, s ohledem na požadavky učebních osnov a na nové trendy v používání ICT dostupných pro výuku. Zobecněné zkušenosti a poznatky s používáním ICT ve výuce jazyků mohou sloužit jako inspirace či návod pro zavádění ICT i do jiných oblastí výcviku a vzdělávání v AČR.

Další informace

  • ročník: 2012
  • číslo: 1
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

 

RNDr. Eva Staňková, Mgr. Lenka Slunečková

Integrace technologií do výuky jazyků na Univerzitě obrany

The Implementation of ICT to Foreign Language Instruction at the University of Defence

 


Celý článek →

Mgr. Lenka Slunečková, nar. 1978, Západočeská univerzita v Plzni, MU v Brně, obor anglický jazyk a literatura. Od r. 2001 vyučuje obecný anglický jazyk i angličtinu pro specifické účely. Hlavními předměty jejího zájmu jsou využití technologie ve výuce a zvyšování motivace studentů. V r. 2008 reprezentovala Českou republiku na SMART User Forum (workshop pro uživatele interaktivních tabulí SMARTboard) ve Švédsku, kde získala 1. místo za přípravu interaktivních výukových materiálů. Ve školním roce 2008/2009 vyučovala anglický jazyk a literaturu na střední škole v Lake Havasu City, Arizona, USA. V současné době působí v Centru jazykové přípravy Univerzity obrany v Brně.

21/11/2011

Zanechat komentář