Redakční rada

Nabídka akcí

Možnosti využití simulací ve vzdělávání logistických odborností (2)

Cílem článku je přispět k diskuzi o potřebnosti simulačních prostředků ve vzdělávání vojenských studentů logistických odborností se zaměřením na vojenskou logistiku. Rozhodovací proces je zde chápán jako celek na sebe navazujících aktivit. Profesionální armáda je založena na standardních aliančních postupech a předpokládá synergické doplňování vzdělávání a výcviku, jež by mělo vyústit v automatizovaný výkon jednotlivých složek. Použité materiály jsou závěry šetření provedeného na Univerzitě obrany. Navrhovaný proces přípravy střeleb mechanizovaného praporu (mpr) je součástí projektového řešení v oblasti využití simulací při výuce logistických odborností v AČR.

Další informace

  • ročník: 2012
  • číslo: 1
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Vědecký / Research

Prof. Ing. Petr Hajna, CSc., Ing. Zdeněk Březovský, por. Ing. Petra Kvapilová
Možnosti využití simulací ve vzdělávání logistických odborností
Training and Education Simulation Potentials in Logistics

 


Celý článek →→Ing. Zdeněk Březovský (pplk. v.v.), nar. 1968, absolvent VA Brno, praxe v logistických funkcích (letecká základna, operačně taktické velitelství). Od roku 2008 odborný asistent a následně vedoucí skupiny operační logistiky, Ústavu operačně taktických studií, UO Brno. Od roku 2010 konzultant logistiky společnosti Aura s.r.o. Brno, Divize vojenských informačních systémů. Student kombinovaného doktorského studia na Univerzitě obrany v Brně, obor Vojenský management. Podílel se na řešení obranného výzkumu. V rámci studia se podílí na řešení specifického výzkumu. Zabývá se využitím IS ve vojenské logistice. V dané problematice publikuje v tuzemsku.

24/01/2012

Zanechat komentář