Redakční rada

Nabídka akcí

Operační umění v Armádě České republiky z pohledu účastníků kariérových kurzů pro vyšší důstojníky (2)

Hlavním posláním velitelů a štábů je dovedná realizace všech opatře­ ní, týkajících se přípravy, plánování, vedení a řízení vojenských opera­ cí. Schopnost implementovat tato opatření vychází, mimo jiné, z jejich profesionální znalosti teorie operačního umění a schopnosti ji realizovat v praxi. Na základě zpětné vazby od účastníků kariérních kurzů předkládají autoři článku soubor opatření, kterými lze přispět nejen ke zlepšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí vojenského personálu, ale taky ke zvýšení zájmu o celkový rozvoj operačního umění v AČR.

Další informace

  • ročník: 2016
  • číslo: 2
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Vědecký / Research

Ing. Ján Spišák, Ph.D., plk. gšt. Ing. Tomáš Rak

Operační umění v Armádě České republiky z pohledu účastníků kariérových kurzů pro vyšší důstojníky. Kritika, argumentace a doporučení.

Operational Art in Army of the Czech Republic from Perspective of Participants in Career Courses for Higher Officers. Criticism, Argumentation, and Recommendation.


 Celý článek →→

 

Plk. gšt. Ing. Tomáš Rak, narozen 1964, absolvent VVŠ PV ve Vyškově (1982), kurzu generálního a admirálního štábu na FüAkBw v Hamburku (2004) a Senior Course na NDC v Římě (2010). V letech 1986–96 zastával velitelské funkce na stupni četa, rota a prapor a štábní funkce na stupni prapor, brigáda a divize. V letech 1996–2004 působil na VA Brno. Do roku 2011 pracoval na řídících funkcích v rámci Správy doktrín ve Vyškově. V letech 2011–14 pracoval na velitelství U. S. Army TRADOC. Od roku 2014 působí na Centru bezpečnostních a vojenskostrategických studií, UO v Brně. Ve své práci se zabývá problematikou vojenského umění a krizového řízení.

20/03/2018

Zanechat komentář