Redakční rada

Nabídka akcí

Sondáž k úrovni dovedností v anglickém jazyce na vybraných civilních středních školách (2)

Primárním cílem předkládaného výzkumu bylo zjistit úspěšnost při jazykové zkoušce STANAG 6001 u civilních studentů, kteří jsou potenciálními uchazeči o práci v armádě nebo budoucími studenty Univerzity obrany, a na jejím základě provést odhad jejich vstupních jazykových dovedností. Procento úspěšných výkonů při testování dovedností poslech s porozuměním, ústní projev, čtení s porozuměním a písemný projev v r. 2008 je ve srovnání s r. 2006 výrazně vyšší. Autoři se domnívají, že k tomu přispěla účast studentů na řadě zahraničních projektů, a také vysoký standard školy. Výsledky jsou zobraceny v několika tabulkách a grafech.

Další informace

  • ročník: 2012
  • číslo: 3
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Vědecký / Research

 

PhDr. Marie Jandová, CSc., Mgr. Dalibor Cibulka, Mgr. Helena Rýlichová
Sondáž k úrovni dovedností v anglickém jazyce na vybraných civilních středních školách

Probing Into English Skills and Accomplishments in Selected Civilian Secondary Schools


JANDOVÁ, Marie, CIBULKA, Dalibor, RÝLICHOVÁ, Helena, Sondáž k úrovni dovedností v anglickém jazyce na vybraných civilních středních školách, Vojenské rozhledy, 2012, roč. 21 (53), č. 3, s. 106–112, ISSN 1210-3292

 


 Celý článek →→

Mgr. Helena Rýlichová, nar. 1982, absolventka Pedagogické fakultu Masarykovy univerzity, učitelství pro ZŠ, obor učitelství anglického jazyka a literatury a německého jazyka a literatury, při studiu na PdF MU zařazena do stipendijního programu Pomoc pedagogům MU při vedení e-learningových kurzů v anglickém a německém jazyce. Absolventka Gymnázia Slovanské nám. v Brně, ukončeno maturitou z ČJ, NJ, AJ, ZSV, v současné době učitel AJ – metodik a examinátor ÚJP.

18/06/2012

Zanechat komentář