Redakční rada

Nabídka akcí

Vývoj tělesné připravenosti vojáků během základního výcviku v Armádě České republiky (5)

Obecný trend nárůstu hmotnosti, klesající fyzické kondice a zdravotních komplikací u běžné populace se projevuje i v oblasti náboru nových zájemců. Předpokládá se,  že jejich tělesná připravenost bude na vysoké úrovni. Cílem této studie bylo ověřit, zda fyzická kondice vojáků při vstupu do armády během let 2000-2017, kdy testování tělesné zdatnosti probíhalo, se skutečně zhoršuje či nikoliv. Výsledky za hodnocené období ve sledovaných parametrech tělesné zdatnosti naznačují, že některé složky tělesné zdatnosti kopírují obecný trend a vykazují mírné zhoršení. Přesto obecně nelze konstatovat, že tělesná zdatnost nových vojáků ve sledovaném období poklesla, neboť některé její  složky naopak vykazují mírný vzestup.

Další informace

  • ročník: 2018
  • číslo: 2
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Vědecký / Research

{slider Autor a název článku}
Jitka Soumarová, David Gerych, Čestmír Oberman, Lubomír Přívětivý

Vývoj tělesné připravenosti vojáků během základního výcviku v Armádě České republiky

Development of soldiers' physical preparedness during basic training in the Czech army


 Celý článek →→

Ing. Jitka Soumarová, narozena 1975. Je absolventem Fakulty aplikovaných věd (obor Biomechanika a lékařské inženýrství) Západočeské univerzity v Plzni (2004).   V roce 2004 nastoupila jako samostatný vědecký pracovník do CASRI Praha, kde je součástí analytické laboratoře a účastní se sběru dat a jejich následnému zpracování. Podílí se na analýzách aktuálního tělesného stavu různých vojenských odborností v AČR.

13/06/2018

Zanechat komentář