Redakční rada

Nabídka akcí

Proč Afghánistán? Profesionalita, peníze, nebo ideály? (2)

Motivace a profesní hodnotová orientace vojáků v tzv. other people's wars je jednou z nejdůležitějších informací nutných pro efektivní velení a řízení. Jedním z témat rozsáhlého výzkumu mezi vojáky AČR nasazenými v ISAF PRT v afghánské provincii Lógar v letech 2010-2011 byla proto motivace k odjezdu do mise, jejich profesní očekávání a hodnocení vnitřního i vnějšího prostředí mise. Cílem textu je na základě dat z empirického výzkumu uskutečněného mezi členy PRT (provinčního rekonstrukčního týmu) představit čtenáři alespoň základní kontury obrazu hodnotového světa dnešního příslušníka AČR, jeho profesních očekávání a motivů. Výsledky jsou interpretovány v kontextu Moskosovy teorie o rozporu mezi institucionálním a zaměstnaneckým charakterem ozbrojených sil v současnosti a adaptovány na reálnou společensko-politickou situaci.

Další informace

  • ročník: 2014
  • číslo: 4
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Vědecký / Research

Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D., plk. PhDr. Kateřina Bernardová

Proč Afghánistán? Profesionalita, peníze, nebo ideály?
Why to Afghanistan? Skills, Money or Ideals?

Laštovková, Jitka, Bernardfová, Kateřina, Proč Afghánistán? Profesionalita, peníze, nebo ideály?, Vojenské rozhledy, 2014, roč. 23 (55), č. 4, s. 40-50, ISSN 1210-3292 (tištěná verze), ISSN 2336-2995 (on line), dostupné z www.vojenskerozhledy.cz.


 Celý článek → →

 

Plk. PhDr. Kateřina Bernardová, nar. 1960, vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 1998 je ve služebním poměru vojáka z povolání, působila jako vojskový psycholog GŠ AČR, v současnosti je vedoucí oddělení expertních služeb pro oblast lidských zdrojů ředitelství sekce personální MO ČR. Specializuje se na psychosociální aspekty pracovní spokojenosti vojáků i občanských zaměstnanců rezortu a sociodiagnostickou metodu sociomapování jako diagnostický i intervenční techniku zaměřenou na rozvoj malých sociálních skupin.

26/11/2014

Zanechat komentář