Redakční rada

Nabídka akcí

Zkušenosti z rušení základny Šajkovac rozvíjí schopnosti ženijního vojska AČR (2)

Příspěvek se zabývá zkušenostmi z rušení vojenských základen v zahraničních operacích a navazuje na článek Životní cyklus základen v zahraničních misích, publikovaný ve Vojenských rozhledech 4/2009. Představuje současné poznatky o životním cyklu vojenské základny a obecné zásady z nejnovější příručky North Atlantic Treaty Organization (NATO). Teoretickou část příspěvku uzavírá váhová metoda rozhodovací analýzy, která porovnává aktuálně používané možnosti rušení základen. Na praktických zkušenostech získaných při rušení základny Šajkovac autoři příspěvku popisují poznatky, které výrazně ovlivnily ženijní práce v průběhu jejího rušení.

Další informace

  • ročník: 2016
  • číslo: 1
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

npor. Ing. Jan Hanudeľ, plk. doc. Ing. Pavel Maňas Ph.D., mjr. Ing. Jiří Štoller Ph.D., pplk. v.z. Ing. Vojtěch Hanudeľ

Zkušenosti z rušení základny Šajkovac rozvíjí schopnosti ženijního vojska AČR
Experience from Canceled Sajkovac Base Extend the Czech Armed Forces Engineer Capabilities


Celý článek →

npor. Ing. Jan HANUDEĽ, narozen 1985. V letech 2005–2010 absolvent magisterského studijního programu Ženijní technologie na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany. Od roku 2010 student kombinovaného doktorského studijního programu Vojenské stavby. Aktuálně zastává pozici Zástupce velitele ženijní stavební roty 151. žpr. Po působení v ÚU AČR KFOR se odborně zaměřuje na problematiku výstavby a rušení vojenských základen v zahraničních operacích.

16/02/2016

Zanechat komentář