Redakční rada

Nabídka akcí

Zkušenosti z rušení základny Šajkovac rozvíjí schopnosti ženijního vojska AČR (3)

Příspěvek se zabývá zkušenostmi z rušení vojenských základen v zahraničních operacích a navazuje na článek Životní cyklus základen v zahraničních misích, publikovaný ve Vojenských rozhledech 4/2009. Představuje současné poznatky o životním cyklu vojenské základny a obecné zásady z nejnovější příručky North Atlantic Treaty Organization (NATO). Teoretickou část příspěvku uzavírá váhová metoda rozhodovací analýzy, která porovnává aktuálně používané možnosti rušení základen. Na praktických zkušenostech získaných při rušení základny Šajkovac autoři příspěvku popisují poznatky, které výrazně ovlivnily ženijní práce v průběhu jejího rušení.

Další informace

  • ročník: 2016
  • číslo: 1
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

npor. Ing. Jan Hanudeľ, plk. doc. Ing. Pavel Maňas Ph.D., mjr. Ing. Jiří Štoller Ph.D., pplk. v.z. Ing. Vojtěch Hanudeľ

Zkušenosti z rušení základny Šajkovac rozvíjí schopnosti ženijního vojska AČR
Experience from Canceled Sajkovac Base Extend the Czech Armed Forces Engineer Capabilities


Celý článek →

Plk. (v. z.) doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D., narozen 1967. Vystudoval bývalou Vojenskou akademii v Brně a celou svou profesní kariéru spojil se vzděláváním studentů v oblasti vojenských konstrukcí, ochranných staveb a účinků zbraňových systémů na konstrukce. V poslední době se věnuje modelování a simulacím v oblasti strukturální analýzy konstrukcí a jejich mezní únosnosti a odolnosti, ochraně infrastruktury nutné pro obranu státu a kritické infrastruktury a také bezpečnostním analýzám. V období 2010 až 2019 vedl Katedru ženijních technologií Univerzity obrany. V současné době působí na Univerzitě obrany, VUT Brno a v komerční sféře.

 

4/11/2022

Zanechat komentář