Redakční rada

Nabídka akcí

Drmola Jakub

Bc. Jakub Drmola, nar. 1986, studuje magisterský cyklus bezpečnostních a strategických studií na Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brně (FSS MU Brno). Je asolventem oboru manažerská informatika na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně (FP VUT Brno). Zaměřuje se na otázky kybernetické bezpečnosti, terorismu a dopadu moderních technologií na bezpečnost.

21/01/2014

Články: