Redakční rada

Nabídka akcí

Kirsch Libor

Mgr. Libor Kirsch (pplk. v zál.), nar. 1947, PF MU Brno, odborné způsobilosti v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva u VŠE Praha, VAAZ Brno, MV ČR GŘ IOO Lázně Bohdaneč. Voják z povolání 1971-1995, působnost u MO CO ČR do r. 2000, 2006-2011 lektor-instruktor ve školním a výcvikovém zařízení MV GŘ HZS ČR, do r. 2011 příslušník MV HZS ČR, v současnosti důchodce. Spoluautorství a podíl na zpracování služebních předpisů CO, vytváření experimentálního teritoriálního záchranného útvaru CO ČR zvýšené pohotovosti, řízení vybudování výcvikového střediska CO JmK, přednášková a výcviková činnost na branných kurzech studentů VŠ, tvorba metodik, výuka a výcvik zaměřený na získání odborné způsobilosti příslušníků HZS ČR, kvalifikační a rekvalifikační kurzy v určených oblastech ochrany obyvatelstva, krizového řízení, civilní nouzové připravenosti.

27/06/2013