Redakční rada

Nabídka akcí

Krátký Miroslav

Ing. Miroslav Krátký, Ph.D. (plk. v zál.), nar. 1956, VVTŠ ČSSP Liptovský Mikuláš (1979), postgraduální studium/PGS VA AZ Brno (1989). 1979-1986 velitelské a štábní funkce na stupni jednotka až pluk protivzdušné obrany (PVO), 1989-1995 řídící funkce na stupni útvar až svazek PVO. Od roku 1995 na VA, resp. UO Brno od funkcí odborného asistenta po vedoucího katedry systémů PVO. Služební poměr ukončen odchodem do důchodu v květnu 2012; od té doby doposud pracuje jako odborný asistent. V pedagogické činnosti se zabývá problematikou použití a provozu protiletadlových systémů, v oblasti VVI zejména problematikou nestandardních prostředků vzdušného napadení a obrany proti nim.

27/06/2013