Redakční rada

Nabídka akcí

Krulík Oldřich

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., nar. 1975. Roku 2005 absolvoval doktorský cyklus politologie Fakulty sociálních věd University Karlovy, kde v letech 2001-2005 působil i jako pedagog (doktorand, externí přednášející). 2001-2009 pracovníkem odboru bezpečnostní politiky MV, kde se zabýval problematikou boje proti terorismu; opatřeními proti korupci, oblastí mezistátní policejní spolupráce s důrazem na její regionální přeshraniční rozměr, odstraňování překážek rozvoje cestovního ruchu. Byl spoluorganizátorem i účastníkem řady domácích a zahraničních konferencí, věnovaných různým aspektům prosazování práva. Od r. 2010 působí jako akademický pracovník na katedře krizového řízení Policejní akademie České republiky v Praze.

27/06/2013