Redakční rada

Nabídka akcí

Kyselák Jan

Ing. Jan Kyselák, Ph.D. nar. 1962, absolvent VA v Brně, Fakulta druhu vojsk a služeb, obor vojenské pozemní stavitelství (1987). V r. 2009 získal titul Ph.D. v oboru ochrana obyvatelstva. Nyní odborný asistent katedry ochrany obyvatelstva Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany se sídlem v Brně, kde se zabývá problematikou ochrany obyvatelstva, zejména pak oblastí kolektivní ochrany obyvatelstva, humanitární pomocí, přípravou a vzděláváním apod. Jako autor či spoluautor publikoval řadu odborných článků jak doma, tak i v zahraničí a řadu skript a učebních pomůcek. Participoval a i nadále participuje na řešení různých vědeckých projektů z oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

23/07/2013