Procházka Josef

Ing. Josef Procházka, Ph.D., narozen 1966. V roce 1990 absolvoval Vojenskou akademii Antonína Zápotockého v Brně. V období 1990 – 96 praxe u vojsk v oblasti technického a automobilního zabezpečení. V letech 1996 – 1999 vykonával štábní funkce na GŠ a MO v oblasti logistiky a akvizice. V letech 2000 – 2007 působil na Ústavu strategických studiích Univerzity obrany v Brně. Od roku 2007 do roku 2011 zastával řídící funkce na Sekci obranné politiky a strategie Ministerstva obrany. V letech 2011 – 2014 vykonával pozici obranného poradce stálého zastoupení ČR při NATO – zdroje a vyzbrojování. V současné době je zástupcem ředitele Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany v Brně. Vojenskou kariéru ukončil v roce 2007. V roce 2005 absolvoval doktorský studijní program Univerzity obrany v Brně v programu řízení obrany státu. V letech 1999 a 2004 působil v misích SFOR a EUFOR na území Bosny a Hercegoviny. V letech 1995, 2002 a 2008 absolvoval studijní pobyty v zahraničí v oblasti logistiky, řízení zdrojů a bezpečnostní politiky. V roce 2005 ukončil kurz Generálního štábu na Univerzitě obrany v Brně. Přednáší a publikuje v oblasti obranné politiky, řízení obrany a obranného plánování, logistiky a vyzbrojování.

21/03/2019