Redakční rada

Nabídka akcí

Procházka Zdeněk

Ing. Zdeněk Procházka (pplk. v zál.), nar. 1956, absolvent Vojenské vysoké technické školy Liptovský Mikuláš oboru inženýr provozu a Vojenské akademie Brno obor velitelsko-štábní. Do konce listopadu 2012 pracovník ministerstva vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (MV GŘ HZS ČR), odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení, kde se zaobíral zejména oblastí nouzového přežití, humanitární pomocí, evakuací a spoluprací s nevládními organizacemi. Publikuje v periodiku Hasičského záchranného sboru, časopis 112.

23/07/2013