Redakční rada

Nabídka akcí

Stehlík Eduard

plukovník PhDr. Eduard Stehlík, MBA (1965), absolvent Filozofické fakulty UK v Praze, od března 2014 ředitel Odboru pro válečné veterány MO. V letech 1989-2012 působil ve Vojenském historickém ústavu v Praze, v srpnu 2012 se stal poradcem ministra obrany (až do dubna 2013 byl zároveň i 1. náměstkem ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů). V letech 2002-2012 zastával funkci prezidenta České komise pro vojenské dějiny zapojené v CIHM (Commission Internationale d’ Histoire Militaire). Autor nebo spoluautor dvou desítek monografií a řady výstav věnovaných nejnovějším čs. dějinám. Pravidelně spolupracuje s Českou televizí (pořady Historický magazín, Historie.cs, Heydrich – konečné řešení, Tajemství rodu, Raport o Velké válce) a Českým rozhlasem (host pořadu „Jak to vidí“). Od října 2006 čestný občan Lidic.

01/12/2015