Tvrdek Jan

Mgr. Jan Tvrdek, nar. 1960, Policejní akademie České republiky v Praze. Zastával různé velitelské funkce např. tělovýchovný náčelník Hradní stráže České republiky, bezpečnostní důstojník, právník odboru bezpečnosti na GŠ Armády České republiky, vedoucí referátu řízení odboru na MO. V současné působí jako akademický pracovník na katedře krizového řízení, fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky v Praze, se zaměřením na analýzu rizik a bezpečnostní management. Dále se zabývá problematikou modernizace vzdělávacího procesu v působnosti Ministerstva vnitra a Policie České republiky v oblasti bezpečnosti a krizového řízení.

27/06/2013

Články: