Redakční rada

Nabídka akcí

Cempírek Miroslav

Doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. (pplk. v zál.), narozen 1952. Absolvent Vysoké vojenské školy týlového a technického zabezpečení v Žilině v roce 1974. V roce 1978 ukončil dvouleté postgraduální studium na VA Brno v oboru organizátorsko-ekonomickém, vševojskový týl. Ve vojscích vykonával šest let funkci zástupce velitele útvaru pro týl, od roku 1990 působil na katedře týlu a později logistiky jako učitel a v současné době zastává funkci vedoucího skupiny. Na základě úspěšného habilitačního řízení na Univerzitě obrany v Brně byl v roce 2007 jmenován docentem v oboru „Ekonomika obrany státu“. Zabývá se problematikou logistické podpory a ochranou životního prostředí v mnohonárodních operacích. Výsledky práce prezentoval na konferencích v Polsku, Rakousku a České republice. Byl spoluřešitelem několika vědeckých úkolů.

01/12/2015