Redakční rada

Nabídka akcí

Hradilová Eva

PhDr. Eva Hradilová, nar. 1955, po maturitě na gymnáziu v Brně studovala šest semestrů na vysoké škole ve Volgogradě v SSSR, poté přestoupila na FF UJEP v Brně, kde v roce 1979 ukončila studium v oboru ruština-němčina. 1979-1980 pracovala jako externí učitelka na Zahraniční fakultě VAAZ v Brně, 980-1988 působila jako asistentka a odborná asistentka na katedře jazyků VAAZ. V r. 1988 byla na základě konkurzu přijata jako odborná asistentka na Vysokou školu veterinární v Brně, kde působila do konce r. 1990. V r. 1991 se na základě konkurzu vrátila na katedru jazyků VAAZ. V současné době pracuje na CJP UO jako odborná asistentka ve skupině tzv. ostatních jazyků. Je členkou trilaterálního německo-česko-rakouského projektu AKTE – pracovní skupiny pro česko-německou vojenskou terminologii.

24/01/2013