Redakční rada

Nabídka akcí

Hausner Drahomír

Dr. Drahomír Hausner, nar. 1963. V roce 1986 ukončil VPA v Bratislavě. Je absolventem divizního štábního kurzu na VA Brno. 1986-2001 zastával různé velitelské funkce, od r. 2001 pracoval jako odborný asistent katedry taktiky VA Brno. Od září 2005 působí na Centrum simulačních a trenažérových technologií. Zabývá se problematikou využití simulačních prostředků pro velení a řízení, prostředky pro podporu rozhodování, přípravou velitelů a štábů, taktikou činnosti jednotek, modelováním a simulací. Podílí se na řešení projektů obranného a bezpečnostního výzkumu.

24/01/2013