Redakční rada

Nabídka akcí

Chovancová Petra

Por. Bc. Petra Chovancová, nar. 1990, Univerzita obrany - Fakulta ekonomiky a managementu (FEM), bakalářské studium 2009-2012, obor řízení kvality. V současné době pracuje jako mladší důstojník skupiny fi nančního zabezpečení osob ve Staré Boleslavi. Pokračuje ve studiu oboru řízení kvality v kombinované formě magisterského studia.

 24/01/2013