Redakční rada

Nabídka akcí

Pikner Ivo

Podplukovník gšt. Ing. Ivo Pikner, Ph.D., nar. 1963, VA v Brně , náčelník automobilní služby útvaru, od r. 1995 na katedře vojenského zpravodajství a EB VA Brno, v r. 2006 působil ve vojenské misi ALTHEA na velitelství EUFORu na území Bosny a Hercegoviny ve funkci náčelníka sekce operačního plánování CJ5. 2006-2010 členem pracovního týmu NATO RTA/SAS-066 pro zpracování vědecké studie Joint Operations 2030. V r. 2008 ukončil doktorské studium v oboru řízení obrany státu a obhájil dizertační práci na téma „Zbraňové systémy pozemních sil v budoucích operacích". 2007-2008 zástupcem ředitele ÚSS UO, později vedoucím odd. studií výstavby a rozvoje ozbrojených sil ÚSS UO. V r. 2010 kurz Generálního štábu na UO v Brně. V současné době působí jako vedoucí vědecký pracovník katedry celoživotního vzdělávání FEM UO. Zabývá se charakteristikami a trendy vývoje vojenství a vojenského uměn, řeší problematiku rozvoje a použití ozbrojených sil v budoucích operacích a jejich dopad na tvorbu koncepčních dokumentů. Člen redakční rady Vojenských rozhledů.

02/02/2014